Wintteri-monitoimijatalon julkisen taideteoksen haku alkaa Uudessakaupungissa

Uudenkaupungin Wintteri-monitoimijatalon julkisen taideteoksen haku toteutetaan kaksivaiheisena: Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää työnäytteitä aikaisemmista töistään. Portfolioiden perusteella valitaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen enintään 5 taiteilijaa tai työryhmää.

Mikä on monitoimijatalo Wintteri?

Uudenkaupungin Wintteri-monitoimijatalo tulee olemaan poikkeuksellisen monipuolinen palveluiltaan – Wintteriin on suunniteltu enemmän palveluja kuin yhteenkään monitoimitaloon Suomessa. Rakennus tulee palvelemaan eri ikäisiä aamusta iltaan viikon jokaisena päivänä.

Wintteriin tulee päiväkoti, peruskoulu, lukio, kansalaisopisto, musiikkiopisto, nuorisotila, omatoimikirjasto, uimahalli, sisäliikuntahalli mukaan lukien mm. kuntosali, ryhmäliikuntatila, kamppailulajien sali, sisäyleisurheilualue ja kenttä mm. eri palloilulajeille. Tilojen suunnittelussa on alusta asti otettu huomioon joustavuus, muunneltavuus ja esteettömyys sekä käyttäjien toiveet. Uudesta monitoimijatalosta tulee merkittävä osa Uudenkaupungin kaupunkikuvaa. Tämä on otettu huomioon myös rakennuksen arkkitehtuurissa. Arkkitehtuuri kutsuu luokseen ja toivottaa kaikki käyttäjät tervetulleiksi. Uuden monitoimijatalon arkkitehtuuri mahdollistaa elämykset, mutta tarjoaa niitä itsekin.

Julkista taidetta Wintteri-monitoimijataloon

Wintteri-monitoimijataloon tavoitellaan 1–2 julkista taideteosta. Teosten toivotaan asettuvan liikuntahallien aulatilaan ja/tai oppimisen ja kasvun tiloihin. Myös ulkoalueelle sijoittuva teos on mahdollinen. Wintterin julkisen taiteen määrärahavaraus (noin 185 000 euroa) on Uudenkaupungin kaupungin talousarviossa 2023–2025. Määrärahavaraus sisältää esimerkiksi taiteilijapalkkion, taiteilijan työkustannukset, teoksen materiaali- ja toteutuskustannukset, teoksen kuljettamisesta ja asennuksesta aiheutuvat kulut, työnaikaiset vakuutukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvät korvaukset.

Julkinen taide vaikuttaa vahvasti siihen, millainen mielikuva rakennuksesta muodostuu sen käyttäjille. Wintterin kohdalla taiteen halutaan korostavan tilojen yhteisöllistä ja ihmisläheistä luonnetta. Rakennukseen etsitään teoksia, jotka kutsuvat kaupunkilaisia kohtaamaan toisiaan ja nauttimaan taide-elämyksistä.

Monitoimijatalo Wintterin portfoliohaku on auki 1.2.2023–28.2.2023. Rinnakkainen luonnostilaus toteutetaan 1.4.2023–31.7.2023. Taideteoksen/taideteosten tulee olla valmiita niin, että teos/teokset ovat asennettavissa Wintteri-monitoimijatalorakennukseen keväällä 2025.

1. VAIHE: Avoin portfoliohaku

Uudenkaupungin Wintteri-monitoimijatalon julkisen taiteen haku alkaa portfoliohaulla. Portfoliohakuun voivat osallistua kaikki ammattitaiteilijat ja taiteilijaryhmät.

Portfolion avulla taiteilija näyttää hallitsevansa työskentelyn taiteen kentällä ja osana rakennettua ympäristöä.

 

Portfolion sisältö

 • Yhteystiedot ja www-osoite
 • CV (max 3 sivua)
 • 3–6 toteutuneen teoksen esittely sisältäen teoskuvia (maks. 3 kuvaa per teos) ja tekstiosuus (maks. 2500 merkkiä per teos), josta selviävät teosten tarkemmat tiedot kuten niissä käytetyt materiaalit, teoksen koko, teoksen sijainti, jos kyseessä julkinen teos, mahdollinen tilaaja tai omistaja ja valmistumisvuosi. Mikäli kyseessä on ollut työskentely osana työryhmää, myös oman vastuualueen kuvaus on tärkeää sisällyttää mukaan.
 • Saatekirje (max 2500 merkkiä) jossa voit kuvata vapaasti taiteellista työskentelytapaasi sekä kertoa vahvuuksistasi taiteilijana.
 • Portfolioon ei tule sisällyttää suunnitelmia tai luonnosehdotuksia Wintterin julkisesta taidehankinnasta. Luonnosehdotuksia sisältävät portfoliot jätetään huomioimatta hakemusten arvioinnissa.

 

Valintaperusteet

Portfolioiden perusteella valitaan mukaan taiteilijat, jotka parhaiten täyttävät seuraavat tavoitteet:

 • Hakija työskentelee ammattimaisesti kuvataiteen kentällä ja hallitsee omaan työskentelytapaansa liittyvät välineet ja materiaalit.
 • Hakijalla on kokemusta julkisen taiteen hankkeen tai muun laajan taiteellisen prosessin läpiviennistä sekä yhteistyöstä eri aloja edustavien ihmisten kanssa.
 • Hakijan taiteellinen lähestymistapa on raikas ja kiinnostava ja soveltuu monitoimijatalo Wintteriin sekä monitoimijatalon arkkitehtuuriin ja sen muodostamaan miljööseen.

Portfolioita arvioitaessa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa määriteltyyn kohteeseen soveltuva teos. 

 

Valinnan rinnakkaiseen luonnostilaukseen etenevistä taiteilijoista tekee valintaperusteiden pohjalta työryhmä, johon kuuluvat seuraavat tahot:

 • Sanna Halme, kuvataiteilija
 • Marko Kivistö, projektipäällikkö, Wintteri / Uudenkaupungin kaupunki
 • Inkeri Parviainen, sivistyspalvelujen erityisasiantuntija, Wintteri / Uudenkaupungin kaupunki
 • Joni Pietiläinen, kulttuurituottaja / Uudenkaupungin kaupunki
 • Ville-Matti Rautjoki, apulaisintendentti, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo /Turun museokeskus
 • Airi Vesala, arkkitehti / Arkkitehdit von Boehm-Renell
 • Wintteri-taidehankkeeseen myöhemmin mukaan tuleva / valittava taidekoordinaattori

 

Ohjeet portfolion toimittamiseksi

 • Portfoliohaku avautuu 1.2.2023 klo 9.00 ja päättyy 28.2.2023 klo 23.59. Myöhästyneet tai luonnosehdotuksen sisältäneet portfoliot jätetään huomioimatta.
 • Portfolio lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@uusikaupunki.fi
 • Portfolio toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona, jonka maksimikoko on 15 Mt. Tiedosto nimetään Sukunimi_Etunimi.pdf

Portfoliohakua koskevien lisäkysymysten yhteyshenkilö on sivistyspalvelujen erityisasiantuntija Inkeri Parviainen, inkeri.parviainen@uusikaupunki.fi ja puh 050 5686231.

Portfoliohakuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää 1.-13.2.2023 osoitteeseen kirjaamo@uusikaupunki.fi.  Kysymyksiin vastataan kootusti viimeistään 17.2.2023.

 

Lisätietoa portfoliohakuun liittyen:

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta.

Wintteri monitoimijatalon portfolioita koskevat seuraavat tekijänoikeus- ja henkilötietojasuojalausekkeet:

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille.

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

2. VAIHE: Rinnakkainen luonnostilaus

Toiseen vaiheeseen eli rinnakkaiseen luonnostilaukseen valitaan portfoliohaun perusteella enintään 5 taiteilijaa tai työryhmää. Rinnakkaiseen luonnostilaukseen valittavilta tekijöiltä edellytetään teoksissaan raikkaita oivalluksia ja taiteellista näkemystä.

Rinnakkaiseen luonnostilaukseen valituille taiteilijoille toimitetaan tarkemmat ohjeet, jossa kohdetta ja taiteilijalta pyydettyä materiaalia esitellään tarkemmin.

Kaikille rinnakkaiseen luonnostilaukseen valituille taiteilijoille maksetaan yhtäläinen luonnospalkkio (3000 € + alv) ja luonnosten perustella tehdään päätös tilattavasta teoksesta.

Myös kuntalaisten mielipidettä tullaan kuulemaan rinnakkaisessa luonnostilausprosessissa ja suunnitelmia esitellään yleisölle. 

Rinnakkaisen luonnostilauksen valintalautakunta ilmoitetaan luonnostilauksen auetessa. Siihen tulee kuulumaan edustajia mm. Uudenkaupungin kaupungilta, kohdetta suunnittelevasta arkkitehtitoimistosta sekä yksi Suomen Taiteilijaseuran nimeämä taiteilijajäsen.

Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee valintalautakunnan ehdotuksen perusteella Uudenkaupungin kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta.

Monitoimijatalo Wintteri