Hankkeen aikataulu

Hankkeessa on meneillään jatkosuunnitteluvaihe. Urakoitsija ja palveluntuottaja SRV sekä tulevat käyttäjät suunnittelevat yhteistyössä Wintterin tiloja sekä niiden kalusteita, laitteita ja varusteita. Tavoitteena on luoda kaikkia käyttäjäkuntia mahdollisimman hyvin palveleva monitoimijatalo.

Itse rakentaminen alkoi kevättalvella 2022. Kaupunkilaiset voidaan toivottaa tervetulleiksi uusien elämysten ja kokemusten pariin valmiiseen Wintteriin keväällä 2025. Wintterin elinkaarisopimus päättyy 2045.

Laajuus ja kustannukset

Wintteri on kokonaislaajuudeltaan 22 600 brm2. Tästä opetuksen ja kasvun tiloja on noin 13 000 brm2 ja liikunnan tiloja noin 9 600 brm2.

Tutustu pohjapiirustuksiin

Arvio hankkeen kustannuksista on seuraavanlainen:

Rakennusinvestointi sisältäen purkukustannukset 62,06 miljoonaa euroa.

Arvio rakennuttamiskustannuksista (valvonta) 1,5 miljoonaa euroa.

Arvio väistötilakustannuksista noin 2 miljoonaa euroa.

Palvelusopimuksen arvo 28,18 miljoonaa euroa (sisältää 9,92 miljoonan euron pitkäntähtäimen korjaustyöt PTS)

  • 20 vuoden ylläpitokustannus (kunnossapito, siivous, kiinteistönhuolto) keskimäärin 913 000 €/vuosi
  • Korjaussuunnitelma PTS  9,92 miljoonaa euroa toteutetaan 20 vuoden aikana tarpeen vaatiessa
  • Lisävuosien optio (5 v.) 6,2 miljoonaa euroa (tilaajan päätettävissä oleva jakso)

Käyttäjän omat hankinnat, kuten irtokalusteet, esitystekniikka, varusteet ja laitteet kustantavat arviolta 3,0 - 3,5 miljoonaa euroa.

Laajuus ja kustannukset

Päätöksenteko

Wintteri on merkittävä hanke Uudenkaupungin kaupungille ja kaupunkilaisille. Tämän vuoksi avoin ja ahkera tiedottaminen hankkeesta on ollut meille alusta asti tärkeää. Wintterin päätöksenteon eri vaiheisiin ja muuhun materiaalin voit tutustua materiaalipankissamme. Hankkeeseen liittyvät julkiset asiakirjat löytyvät Uudenkaupungin verkkosivuilta.

Haluamme jatkossakin palvella kaupunkilaisia mahdollisimman hyvin. Ota meihin yhteyttä ja kerro mistä Wintteriin liittyvistä aiheista ja teemoista haluaisit kuulla lisää.

Jätä meille terveisiä

Päätöksenteko