”Sihy on valtava mahdollisuus top sportista toppahousuihin”

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari uskoo, että Uuteenkaupunkiin suunniteltu monitoimijatalo tulee edistämään kaiken ikäisten kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sihy voi nousta myös alueelliseksi tai jopa kansalliseksi liikunnan vetonaulaksi. Modernien liikuntatilojen lisäksi se tarjoaa paikan sosiaaliselle yhdessäololle ja virikkeelliselle toiminnalle. Vasankari puhui Sihyn virtuaalitilaisuudessa tiistaina 3.11.

Lääketieteen tohtori Tommi Vasankari puhkui intoa pohtiessaan Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kaupunkilaisille tuomia mahdollisuuksia. Sihyn suunnittelu on hänen mukaansa erittäin onnistunut.

– Suunnitelmat ovat hienoja ja laajalti muunneltavissa. Voidaan oikein hyvin sanoa, että siitä tulee kaikkien kaupunkilaisten tila. Tällainen monitoimijatalo on valtava mahdollisuus top sportista toppahousuihin ja kaikkea siltä väliltä.

Vasankari arvioi, että Uudellakaupungilla on uusien tilojen myötä mahdollisuus rohkaista kaikkia kaupunkilaisia ennaltaehkäisevään ja terveyttä ylläpitävään liikuntaan. Hän pohjaa ajatuksensa uusiin liikuntasuosituksiin.

– Suositusten mukaan mikä tahansa liikunta hyödyttää ihmistä. Liikunnalle ei ole enää minimikestoa, sillä kaikki liikkuminen on hyväksi. Erityisesti niille ihmisille, jotka eivät pysty harrastamaan kuormittavaa liikuntaa, kaikki liikkeelläolo on terveysliikuntaa, hän muistutti.

Vasankari ajattelee, että Sihy pitää esimerkiksi seniorit liikkeellä tarjotessaan hyvät tilat erilaiselle harrastustoiminnalle ja kokoontumisille. Vain katto on rajana monimuotoisen toiminnan ideoimiselle.

Vasankari kehottikin eri toimijoita tiiviiseen yhteistyöhön.

– Kaikkien tulisi yhteisesti sitoutua tuomaan keskukseen toimintaa. Siten pystytään huomioimaan eri kohderyhmien tarpeet. Otetaan kolmas sektori, yksityiset toimijat ja kunnat laajalti mukaan ideointiin, hän kannusti.

Uudenlaista hyvinvointia koko maakuntaan

Uuteenkaupunkiin suunniteltu monitoimijatalo voi Vasankarin mielestä nousta alueelliseksi ja jopa kansalliseksi monipuolisen liikunnan vetonaulaksi. Nyt on hänen mukaansa rohkean ideoinnin hetki.

– Mitä kaikkea uskallatte kokeilla? Millaisia uusia kumppanuuksia voidaan muodostaa? Mitä kaikkea uutta tämä teidän hallinne mahdollistaa?

Vasankari uskoo lujasti, että yritykset innostuvat hyödyntämään uutta tilaa. Samalla saataisiin euroja kaupunkiin. Tärkeintä on rakentaa Sihyn ympärille osaajien verkosto, jonka avulla tila otetaan tehokkaaseen käyttöön.

– Yritykset voisivat tuoda henkilöstönsä sinne viettämään päivän erilaisten liikuntamuotojen parissa. Neljän altaan uimahallia voitaisiin markkinoida myös kuntoutukseen yli kuntarajojen, hän visioi.

Uudestakaupugista urheilun mekka

 Vasankari on vakuuttunut, että urheilu ja liikunta tekee Uudessakaupungissa ison loikan Sihyn valmistumisen myötä. Uusien tilojen erityisyys on niiden monikäyttöisyydessä.

– Vastaavanlaista muokkautuvuutta ei ole paljon tarjolla. Vieressä on myös hiihtoputki. Uusi halli tulee pomminvarmasti kasvattamaan Uudestakaupugista urheilun mekan. Tästä tulevat hyötymään myös ympäristökunnat.

Hän uskoo myös vapaamuotoisen liikunnan mahdollisuuksiin Sihyssä. 

– On erityisen hienoa, jos tietyntyyppinen spontaani liikuntakin on hallissa mahdollista. Olette harvinaislaatuinen kaupunki, jos pystytte tarjoamaan hallitiloihin myös muita, kuin järjestettyyn harrastustoimintaan perustuvia liikuntamahdollisuuksia, hän kehui.

Projektipäällikkö Marko Kivistö kiitteli Vasankaria innovatiivisista ideoista.

– Meillä on yhteistyössä eri toimijoiden ja käyttäjien kanssa vielä paljon aikaa kehittää itse rakennusta, mutta vielä enemmän aikaa kehittää siellä tapahtuvaa toimintaa. Siksi on erittäin hyvä kuulla näitä signaaleja.

Uudenkaupungin monitoimijatalo pähkinänkuoressa:

  • Päiväkoti (87 lasta, päiväkodissa viisi kotialuetta)
  • Peruskoulu (noin 800 oppilasta)
  • Lukio (200 opiskelijaa)
  • Nuorisopalvelut
  • Kaupunkiverstas, digitaalinen omatoimikirjasto
  • Kansalaisopisto ja musiikkiopisto
  • Iso sisäliikuntahalli, monitoimihalli liikunnan, urheilun ja viihdetoimintojen käyttöön
  • Uimahalli
  • Tiloja muille toimijoille – kuten seuroille ja yhdistyksille
  • Tiloja voivat hyödyntää myös muut oppilaitokset ja yritykset sekä kaikki kaupunkilaiset

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus