Viisi taiteilijaa tai taiteilijaryhmää valittiin jatkoon Wintterin taidehankkeessa

Monitoimijatalo Wintterin taidehankkeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 93 taiteilijaa. Taiteilijoiden lähettämien portfolioiden perusteella hankkeen seuraavaan vaiheeseen on valittu viisi ammattitaiteilijaa tai -taidetyöryhmää.

Rakenteilla olevan Uudenkaupungin Wintteri-monitoimijatalon julkisen taideteoksen hankintaprosessi on edennyt toiseen vaiheeseen. Lähes sadan avoimen portfoliohaun kautta kiinnostuksensa osoittaneen taiteen ammattilaisen joukosta Wintterin taidehankkeeseen nimetty työryhmä on valinnut viisi taiteilijaa tai taideryhmää hankkeen seuraavaan vaiheeseen eli rinnakkaiseen luonnostilaukseen. 

Rinnakkaiseen luonnostilaukseen valittiin viisi ammattitaiteilijaa, joiden katsottiin portfolioidensa perusteella omaavan kokemusta julkisen taiteen hankkeen tai muun laajan taiteellisen prosessin läpiviennistä ja joiden taiteellinen lähestymistapa on kiinnostava ja Wintterin arkkitehtuuriin ja miljööseen sopiva. Valinnoissa vaikuttivat myös taiteilijan kokemus, aiemmat referenssit ja taiteellisen tuotannon taso sekä taiteellinen näkemys ja raikkaat oivallukset. 

Laajasta, monipuolisesta ja laadukkaasta taiteilijajoukosta työryhmä valitsi Wintterin taidehankkeen rinnakkaiseen luonnostilaukseen seuraavat taiteilijat: Petri Eskelinen, Pekka Jylhä, Laura Merz, Nisunen & Grönlund ja Heli Ryhänen. 

Hankkeen taidekoordinaattori Heini Orell kertoo ensimmäisen vaiheen portfolioiden olleen kautta linjan hyvin tasokkaita. 

– Rinnakkaiseen luonnostilaukseen halusimme valita viisi erityylistä taiteilijaa, jotta myös luonnokset olisivat keskenään erilaisia. Valittujen taiteilijoiden muotokieli ja heidän edustamansa teosmaailma nähtiin sopivaksi paitsi Wintterin arkkitehtuuriin ja miljööseen myös sen sisältöön monenlaisten toimintojen keskuspaikkana. Kaikki valitut taiteilijat ovat hyvin kokeneita ja heillä on raikas, Wintterin luonteeseen sopiva ote. Nyt jäämme vain kiinnostuksella odottamaan, millaisia luonnoksia syntyy, Orell sanoo. 

Rinnakkaiseen luonnostilaukseen valituilta taiteilijoilta pyydetään elokuun alkuun mennessä Wintteri-monitoimijataloon suunniteltuja teosluonnoksia. Luonnospalkkiona kullekin taiteilijalle tai taideryhmälle maksetaan luonnosten jättämisen jälkeen 3000 euroa. 

Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee erikseen nimetyn valintalautakunnan ehdotuksen perusteella Uudenkaupungin kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta.

Lisätietoja: 

Inkeri Parviainen
sivistyspalvelujen erityisasiantuntija
inkeri.parviainen@uusikaupunki.fi
050 568 6231

Heini Orell
Wintteri-taidehankkeen taidekoordinaattori
heini.orell@freizimmer.fi
044 971 5158

Näin osallistut Wintterin taidehankkeeseen

Toiseen vaiheeseen edenneessä Wintterin taidehankkeessa kaivataan nyt kuntalaisten näkemyksiä ja ajatuksia. Tulevan monitoimijatalon käyttäjillä on mahdollisuus osallistua hankkeeseen kertomalla, mitä ajatuksia herää sanoista "Yhteisesti jaettu tila".

Vastaus voi koostua yksittäisistä sanoista, muistosta, omakohtaisesta kokemuksesta, toiveesta tai vaikka lyhyestä luovasta tekstistä. Oman vastauksesi voit jättää sähköisellä lomakkeella | Webropol. 

Vastaukset toimitetaan taiteilijoille, jotka ovat edenneet monitoimijatalo Wintterin taidekilpailun toiseen vaiheeseen, rinnakkaiseen luonnostilaukseen. Taiteilijat voivat käyttää kaupunkilaisten tuottamaa materiaalia halutessaan luonnostyönsä inspiraation lähteenä. Vastausten käyttö tai käyttämättä jättäminen ei kuitenkaan ole suoranaisesti arviointiperuste.

Pidämme oikeuden poistaa vastausten joukosta häiriköintitarkoituksessa kirjoitetut tekstit.

Vastausaikaa on tiistaihin 11.4. klo 13.59 saakka.

Voit myös toimittaa vastauksesi paperille kirjoitettuna kulttuurituottaja Joni Pietiläiselle kulttuurikeskus Cruselliin (Kullervontie 11A, 23500 Uusikaupunki).