Aivotutkija Minna Huotilainen: Harrastukset tukevat oppimista ja lisäävät hyvinvointia

Uudenkaupungin Wintterissä on kaikki, mitä aivomme tarvitsevat. Näin sanoo professori ja aivotutkija Minna Huotilainen. Hänen ajatuksiaan Wintterin kaltaisen monitoimijatalon kuntalaisille tuomista eduista pääsee kuulemaan yleisöluennolla Demotilassa 1. marraskuuta 2022.

Liikunnasta hankitut motoriset taidot ovat yhteydessä kognitiivisiin taitoihin. Musiikin harrastaminen edistää kielellisiä taitoja. Kulttuuri ja yhteisöllisyys lisäävät hyvinvointiamme.

Nämä ovat ajatuksia, jotka aivotutkija Minna Huotilaisella heräävät, kun hän kuulee, kuinka monipuolista toimintaa Uudenkaupungin Wintterissä on tarjolla.

– Pidän sellaisesta jokamiehen asenteesta, jonka mukaan kaikenlainen harrastaminen on arvokasta. Harrastamisen ei tarvitse aina olla tavoitteellista. Teemme asioita myös itsemme takia ja siksi monitoimijatalon harrastusmahdollisuudet edistävät laajalti kaupunkilaisten hyvinvointia, hän sanoo.

Sukupolvia yhdistävä kohtaamispaikka

Wintteriä Huotilainen luonnehtii koko kylän keskukseksi. Hän kertoo pitävänsä ajatuksesta, että harrastukset löytyvät oppilaitoksen kanssa samoista tiloista. Lasten ja nuorten harrastamisen kynnys madaltuu, kun tilat ovat jo ennestään tutut. Toisaalta arvokasta on hänen mukaansa myös se, että Wintteri yhdistää sukupolvia. Iltaharrastuksissa kohtaavat eri ikäiset kaupunkilaiset.

– Kirjastothan ovat perinteisesti olleet paikkoja, jotka palvelevat kaiken ikäisten kohtaamispaikkana. Wintteri siis laajentaa tätä konseptia, hän sanoo.

Wintterin etu on Huotilaisen mukaan monipuolisuus. Siitä hyötyvät erityisesti perheet. Yhden lapsen harrastuksen aikana monitoimijatalo mahdollistaa perheen muille lapsille tai vanhemmille mielekästä ajanviettoa.

– Pitää myös muistaa, että kaikilla ei ole resursseja jatkuvasti kuskata lapsia useaan eri paikkaan tai ylipäätään mihinkään. Siksi se mahdollisuus, että koulupäivän jälkeen voi jäädä harrastamaan, on todella arvokas.

Harrastuksista saadaan myös piileviä etuja

Aivotutkija Huotilainen tietää, että harrastukset edesauttavat oppimista. Esimerkiksi kielten oppiminen vaatii kuulon harjaannuttamista, joka onnistuu musiikin avulla. Hän korostaa, että harrastuksissa on monia piileviä etuja.

– Olen itse tutkinut musiikin harrastamista. Se edistää äidinkielen kielellistä kehitystä kaikilla tasoilla. Erityisen suurta etua musiikkiharrastuksesta voi saada lapsi, jolla äidinkielen kehitys on jossain määrin hidastunut, Huotilainen kertoo.

Samalla tavalla liikunnan tiedetään tukevan oppimista.

– Liikunnasta hankitut motoriset taidot ovat yhteydessä kognitiivisiin taitoihin. Lapsi siis harjoittaa liikkuessaan omaa älykkyyttään. Lisäksi liikuntaryhmässä saadut sosiaaliset toimintamallit esimerkiksi muiden huomioimisessa saattavat olla aivan käänteentekeviä niille lapsille, joilta näitä taitoja puuttuu.

Wintterissä on kaikki

Kun kuntalaisille järjestetään matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, tehdään myös ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä.

– Wintteri on hieno saavutus, koska sieltä löytyy toimintaa kaikille kaupunkilaisille. Näihin kuuluvat myös kulttuuritapahtumat ja vapaamuotoiset tilaisuudet, Huotilainen sanoo.

Wintterin Täällä on kaikki -tunnuslause on Huotilaisen mielestä nerokas.

– Aivotutkijan näkökulmasta tämän voisi laajentaa sanomaksi, että Wintterissä on kaikki, mitä aivomme tarvitsevat. Wintteri täyttää ihmisten perustarpeita iästä riippumatta: kohtaamisten tarpeita, itseilmaisun tarpeita sekä tiedon ja oppisen tarpeita.

Minna Huotilainen

Kuva: Arto Wiikari

Monitoimijatalo Wintteri