Ajatuksia julkisen taiteen hankinnasta

Tiistaina 24. toukokuuta oli uusikaupunkilaisille avoin yleisötilaisuus, jossa keskusteltiin yleisesti julkisesta taiteesta. Crusellissa järjestettävässä tilaisuudessa olivat paikalla Taiteen edistämiskeskuksen taideasiantuntija Maija Kasvinen, Turun museokeskuksen apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki sekä taiteilija Jan-Erik Andersson. He kertoivat julkisista taidehankkeista ja näyttivät esimerkkejä toteutuneista julkisista taideteoksista.

Uudenkaupungin kaupunki on aloittamassa keskustelua monitoimijatalo Wintterin julkisen taiteen hankinnasta. Wintterin taidehankinta etenee vuoden 2022 aikana päätöksentekoon.

– Uudessakaupungissa on varsin mukavasti julkista taidetta muun muassa kaupungin ulkotiloissa, kaupungin virastotalossa, kulttuurikeskus Crusellissa, sairaaloissa ja kouluissa. Toivomme, että uusikaupunkilaiset innostuisivat aikanaan ottamaan kantaa, millainen taide heidän mielestään sopisi Wintteriin, sanoo sivistyspalveluiden erityisasiantuntija Inkeri Parviainen.

Julkista taidetta arvostetaan ja halutaan

Taideasiantuntija Maija Kasvinen kertoo, että Taiteen edistämiskeskuksen vuonna 2020 TNS Kantarilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia ihmisistä haluaa julkista taidetta ympäristöönsä. Tutkimuksessa selvisi myös, että 47 prosenttia vastaajista oli valmis ohjaamaan nykyistä enemmän verovaroja julkisen taiteen hankintaan.

– Julkisen taiteen tuominen ympäristöömme ja erilaisiin rakennuksiin kertoo siitä, että arvostamme niitä. Julkinen taide viestii myös, että meillä on olemassa arvoja, jotka ovat tuotantotalouskehyksen ulkopuolella, hän sanoo.

Julkisten tilojen taide muistuttaa Kasvisen mukaan lisäksi siitä, että ihmisillä on ainutlaatuinen ominaisuus – mielikuvitus.

– Taide saa herättää ja pysäyttää. Taiteilija raivaa tietä erilaisille estetiikoille, sillä meillä on jokaisella oma käsityksemme siitä, mikä on kaunista, hän summaa.

Taide tuodaan ihmisten luo

Turun museokeskuksen apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki on ilahtunut siitä, että Wintterin taidehankintaan osallistetaan kaupunkilaisia.

– Taide tuo persoonallisuuden rakennukseen. Wintterissäkin on tärkeää tuoda esiin Uudenkaupungin omaleimaisuutta, jolloin vahvistetaan paikallisidentiteettiä. Parhaassa tapauksessa taiteesta tulee rakennuksen vetovoimatekijä, hän sanoo.

Julkisten tilojen taiteella on erityinen arvo, sillä se on kaikkien saavutettavissa. Varsinais-Suomessa julkisiin tiloihin tilattavan taiteen arvostus on Rautjoen mukaan kasvamassa. Useissa Suomen suurimmissa kaupungeissa on jollain asteella sitouduttu prosenttiperiaatteeseen. Periaatteella tarkoitetaan sitä, että noin yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen.

– Kirjaimellisesti tuodaan taide sinne, missä ihmiset ovat. Samalla sitä oppii katsomaan, ja ymmärtämään. Taide perustuu aistien stimulointiin, se laittaa ajatukset ja mielikuvituksen liikkeelle, hän muistuttaa. Taide saa herättää myös epäröintiä, mutta kylmäksi se ei saa jättää, hän sanoo.

Monitoimijatalo Wintteri