Yleisötilaisuus: Mitä uutta Wintteri tarjoaa oppimiseen ja oppilaille?

Yleisötilaisuus koulun muuttuvista tiloista ja muuttuvasta pedagogiikasta

Mitä? FT Minna Haringin avoin luento kaupunkilaisille.
Missä? Demotila (Pohjoistullinkatu 11, Uusikaupunki)
Milloin? torstaina 21.4. klo 18

Opetustilojen hyvä suunnittelu edistää monipuolisen pedagogiikan käyttöönottoa. Itä-Suomen yliopiston luokanopettajien kouluttaja, filosofian tohtori Minna Haring kertoo Wintterin yleisöluennolla, miten muuntojoustavat tilat edistävät yhteisopettajuutta ja mitä yhteisopettajuus käytännössä tarkoittaa.

Yhteisopettajuus määritellään työskentelymuodoksi, jossa ryhmä opettajia suunnittelee, toteuttaa ja arvioi saman oppilasryhmän oppimisprosessia. Minna Haring opettaa itsekin opetus- ja tutkimustyönsä lisäksi Tulliportin normaalikoulussa Joensuussa. Yleisöluennossaan hän tarkastelee koulun opetusmenetelmiä myös oppilaiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

– Yhteisopettajuus tuottaa aidosti hyvinvointia oppilaille ja opettajille. Siinä pystytään tuottamaan lapsille paras mahdollinen tieto ja opetus, koska jokaisen tiimin jäsenen vahvuuksia voidaan käyttää opetustyössä hyväksi, hän sanoo.

Ryhmittelyä tuen tarpeen mukaan

Minna Haring arvioi, että Wintterin kaltaiset muuntojoustavat opetustilat mahdollistavat yhteisopettajuuden klassisia luokkatiloja paremmin.

– Vaikka tilat eivät tietenkään sanele pedagogiikkaa, muuntojoustavissa tiloissa opettajat voivat ottaa aiempaa paremmin huomioon erilaiset oppijat. Oppilaita pystytään ryhmittelemään tuen tarpeen mukaan. Omassa tiimissämme meillä esimerkiksi on tiimin jäsenenä erityisopettaja, jolloin erityistä tukea ei tarvitse lähteä hakemaan oman opetusryhmän ulkopuolelta, Haring kertoo.

Luento on katsottavissa myös: www.youtube.com/UusikaupunkiCityofUusikaupunki

Minna Haring on median haastateltavissa ennen tilaisuutta. Hänet tavoittaa osoitteesta minna.haring@uef.fi tai puhelimitse 050 321 9284.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa Inkeri Parviainen (inkeri.parviainen@uusikaupunki.fi, puh. 050 5686231)

Monitoimijatalo Wintteri