Hyvinvointijohtaja: Wintteristä lasten ja nuorten paras kaveri

Uuteenkaupunkiin on nousemassa monitoimijatalo, jonka vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin mitataan vasta tulevaisuudessa. Kasvaville kaupunkilaisille Wintteri tarjoaa turvaa, tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja uusia mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan. 

Monitoimijatalo Wintteri on vasta suunnitelmina paperilla, mutta sen rakentamista ja valmistumista odotetaan jo kovasti. Hyvinvointijohtajana minulla kohdistuu Wintteriin erityisen suuria odotuksia. 

Odotukseni liittyvät siihen, että uusi monitoimijatalo pystyy tarjoamaan kaikille kaupunkilaisille runsaasti toimintatiloja ja toiminnan mahdollisuuksia. Erityisen merkittävänä koen sen, että se tukee lasten ja nuorten hyvinvointia. Minä uskon, että Wintteristä tulee vielä lasten ja nuorten paras kaveri. 

Kaikilla on oikeus hyvään arkiympäristöön 

Mihin perustan väitteeni? Ajatukseni lähtee siitä, että hyvä arkiympäristö on kaikkien perusoikeus. Se syntyy turvallisuudesta, vapaudesta olla oma itsensä, mahdollisuudesta kokea osallisuutta. Sellaisen ympäristön saamme Wintteristä. Niitä ei yhdessäkään kaupungissa tai kunnassa ole liikaa. 

Vaikka Uudessakaupungissa tehdään lujasti töitä nuorten hyvinvoinnin puolesta, paljon on vielä tekemättä.  Perusopetusikäisistä moni kertoo, että he tuntevat itsensä usein yksinäiseksi tai eivät koe olevansa tärkeä osa koulu- tai luokkayhteisöään. Osalla lapsista ja nuorista ei ole yhtään harrastusta. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että jos lapsilla ja nuorilla ei ole päätösvaltaa omaan tilankäyttöönsä, he eivät myöskään koe olevansa osallisia yhteisössään. Tiedämme tutkimusten perusteella, että osattomuuden tunteet ja kokemukset lisäävät syrjäytymisriskiä. 

Kaupunkiympäristöä, julkista ja puolijulkista tilaa rajataan ja valvotaan monella tapaa. Käyttöä valvotaan kameroilla, tilankäyttöä saatetaan rajata sukupuolen tai iän suhteen. Kun valinta tehdään käyttäjien puolesta he eivät koe tilaa omakseen. Kaikilla ei ole kotioloja, joihin kutsua kavereita. Kaupallisissa ympäristöissä yhdessäolo puolestaan ohjaa kuluttamiseen, mihin jokaisella ei ole mahdollisuuksia. 

Avoin ja turvallinen tila 

Wintteristä saamme tilan, jonka kaikki toiminnot kannustavat lapsia ja nuoria olemaan läsnä ja tulemaan hyväksytyiksi. Wintterissä on tilaa nuorille ja lapsille. Heitä kutsutaan oleilemaan, tekemään läksyjä, harrastamaan sekä luomaan ja vahvistamaan kaverisuhteita. On erittäin tärkeää, että meillä on tiloja, joissa oleileminen ei vaadi euroja. Tärkeää on myös se, että tila on avoinna ja käytössä myös iltaisin. 

Parasta on se, että Wintterin palveluiden moniammatillisuus tukee tätä kaikkea. Sama lapsi voi kasvaa taaperoikäisestä abiturientiksi samojen tuttujen aikuisten ympäröimänä. Kasvun- ja oppimisen lisäksi tukena ovat liikunta- ja nuorisotyön ammattilaiset sekä opistojen ja yhdistysten aikuiset. Se jos mikä on tasa-arvoistava tekijä ja syrjäytymistä ehkäisevä asia. 

Kaikkien yhteisenä tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille kasvuympäristö, joka vahvistaa heidän edellytyksiään tasapainoiseen elämään. Wintteri on investointi tulevaisuuteen. Kun pystymme pitämään porukan mukana, olemme tehneet oikeita valintoja. 

Tätä on lasten ja nuorten Wintteri   

Tarjoaa turvallisen kasvun ja oppimisen tilat 

Wintteri on turvallinen ja kannustava oppimis-, harrastus- ja kokoontumistila, jossa lapset ja nuoret saavat kokea asioita aktiivisina toimijoina.  

Edistää tasa-arvoa ja osallisuutta 

Wintterin monipuolisilla harrastustoiminnan tiloilla ja laajalla tarjonnalla tuetaan kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuutta saada uusia kokemuksia ja rakentaa uusia kaverisuhteita. Toimivat esteettömät tilat kutsuvat paitsi liikkumaan ja harrastamaan myös tapaamaan muita. Näin torjumme yksinäisyyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä.   

Antaa moniammatillista tukea perheille 

Winterissä työskentelee moniammatillinen porukka, mikä on todella suuri vahvuus lasten ja nuorten ja heidän perheidensä arjen tukemisessa. Suomenkin mittakaavassa Wintterissä on poikkeuksellisen paljon palveluja yhden katon alla.  

Jan Vuorenlaakso
Uudenkaupungin hyvinvointijohtaja