Wintterin tilaratkaisuissa näkyvät aidosti opetuksen ja oppilaiden tarpeet

Monitoimijatalo Wintterin tilojen suunnittelussa on ollut alusta saakka mukana iso joukko tulevia käyttäjiä. Opetustoimi, rehtorit, opettajat, ohjaajat sekä oppilaat yhdessä ovat antaneet valtavan ja tärkeän panoksen opetustilojen ratkaisuihin. Tuloksena ovat upeat tilat, jotka nojaavat uusimpiin pedagogisiin linjauksiin ja palvelevat aidosti opetuksen ja oppilaiden tarpeita.

Monitoimijatalo Wintterissä koulutietään käyvät yli tuhat lasta ja nuorta, kun tulevaan rakennukseen sijoittuvat niin päiväkoti, peruskoulu kuin lukiokin. Kaupungin opetustoimen asiantuntijoiden rooli sekä pedagogisen näkökulman merkitys ovatkin olleet tärkeitä kulmakiviä heti tilojen suunnittelun ensimetreiltä saakka.

– Pedagogisessa asiantuntijaryhmässä päätimme linjauksista, jotka toimivat rakennuksen suunnittelun ehtoina. Työn tuloksena syntyi pedagoginen käsikirja, jossa määriteltyihin haasteisiin eri suunnittelijoiden tuli vastata jo kilpailutuksessa, kertoo Uudenkaupungin opetustoimenjohtaja Arja Kitola.

Kitola kehuukin kilpailutuksen voittanutta Arkkitehdit von Boehm-Renellin suunnitelmaa ja tulevaa arkkitehtuuria erityisesti oppilaiden henkiseen hyvinvointiin ja oppimiseen vaikuttavana tekijänä. Kaikenkaikkiaan yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut sujuvaa. Tiiviisen tahtiin järjestetyissä käyttäjätyöpajoissa oli mukana opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtajan ja rehtoreiden lisäksi opettajia ja oppilaitakin.

– Olen seurannut työni puolesta monia muita vastaavia projekteja. Wintterin kohdalla osallistaminen on ollut alusta asti poikkeuksellisen laajaa, Kitola iloitsee.
 

Tilat sekä käytännöllisiä että taloudellisesti järkeviä

Onnistuneen suunnitteluvaiheen ansiosta Wintterin tulevat tilat ovat aidosti opetus- ja oppilaslähtöisiä. Muuntojoustavat tilat taipuvat helposti erilaisten opetustilanteiden sekä erilaisten oppijoiden tarpeisiin sekä nyt että tulevaisuudessa.
 
– Joustavissa tiloissa on helpompi kohdata erilaisia opiskelijoita. Osa pärjää hyvin 30 hengen ryhmässä, toisille kolmekin henkilöä samassa tilassa on liikaa. Joskus sama oppilas oppii matikkaa vain pienessä ryhmässä, mutta musiikkia isommankin porukan kesken. Haaveenamme onkin tulevaisuus, jossa opetus rakennetaan oppilaiden tarpeiden perusteella, kertoo Kitola.
 
Myös erityisoppilaat otetaan Wintterissä huomioon.
 
– Joillakin oppilailla on tarve ja sitä kautta oikeus saada vaikkapa rauhoittua muiden katseilta piilossa. Vanhoissa kouluissa tällaisia tiloja ei olla pystytty järjestämään, mutta Wintterissä ne ovat olleet alusta asti mukana suunnittelussa.

Tilojen monikäyttöisyys on myös taloudellisesti järkevä ratkaisu. Perinteiset vain yhtä tarkoitusta varten suunnitellut tilat seisovat usein tyhjillään silloin kun niille ei ole käyttöä.
 
– Esimerkiksi kemianluokka on tilana kallis. Mutta kun kemiantunti Wintterissä päättyy, joku toinen ryhmä voi käyttää samaa tilaa johonkin muuhun tarkoitukseen, Kitola sanoo.
 

Wintterin tuomia mahdollisuuksia odotetaan

Kitolan mukaan viestit tulevilta käyttäjiltä ovat olleet pääasiassa positiivisia. Alussa kysymyksiä herätti keskustelu avoimista, itseohjautuvuuteen perustuvista opetustiloista. Epäilykset kuitenkin hälvenivät, kun opettajat pääsivät mukaan suunnittelemaan tulevia oppimisalueita. Suunnittelun aikana huomattiin, että joustavat järjestelyt ovat eri asia kuin avoimet oppimistilat.
 
– Esimerkiksi alkuopetuksen ryhmä suunnitteli oppimisalueelleen yhteiseksi tilaksi ”leirinuotion”, jonka ympärille voidaan kerääntyä. Kun tarve vaatii, avoimesta tilasta voidaan vetäytyä sitä ympäröiviin pienempiin tiloihin, Kitola kuvailee.
 
Wintteri ei tuo mukanaan ainoastaan uudenlaisia tiloja, vaan myös kokonaan uudenlaisen toimintatavan. Opetustoimessa odotetaan innolla yhteistyötä kansalais- ja musiikkiopiston, seurojen sekä yritysten kanssa.
 
­– Usein tällaisissa projekteissa uuden toimintakulttuurin aiheuttama kipuilu alkaa rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Meillä on ollut aikaa opetella uusia toimintatapoja jo etukäteen. Kun Wintteri valmistuu, pääsemme heti hyödyntämään sen potentiaalin, sanoo Kitola. 

Arja Kitola

Arja Kitola
Uudenkaupungin opetustoimenjohtaja