Wintteri on aivan huikea tila opetuksen näkökulmasta

Toiminnallisuus, yhteisöllisyys, viihtyvyys, ilmiöpedagogiikka, yhteisopettajuus ja muuntojoustavat opetustilat. Nämä termit toistuivat Wintterin yleisötilaisuudessa, jossa pohdittiin Wintterin monipuolisten tilojen ja niihin soveltuvan pedagogiikan merkitystä oppilaiden hyvinvointiin.

– Teille on Uuteenkaupunkiin tulossa mahtavat opetustilat. Wintteri on aivan huikea. Se vastaa todella hyvin niihin tarpeisiin, joita uutta opetussuunnitelmaa noudatettaessa syntyy, totesivat pedagogisia ratkaisuja tulevaisuuden kouluun suunnittelevan Mumedu Oy:n Minna Haring ja Ulla Saastamoinen luennoidessaan Wintterin yleisötilaisuudessa torstaina 21. huhtikuuta.

Haring ja Saastamoinen ovat joensuulaisen Tulliportin normaalikoulun tutkijataustaisia opettajia. He toimivat 4–5 opettajan tiimissä, jolla on yhteisesti 83 viidesluokkalaisen ryhmä. Heitä opetetaan joustavasti 3–4 eri tilassa. Oppilaiden tukena on päivittäin lisäksi erityisopettaja ja kouluavustajia.

Luennoitsijat arvioivat, että monipuolisten pedagogisten menetelmien käyttäminen on mahdollista tiloissa, joissa oppilaat voivat liikkua vapaasti ja jakautua tarpeen mukaan pienryhmiin.

– Opettajien resursseja käytetään tarpeen ja heidän oman erityisosaamisensa mukaan, Saastamoinen kertoo.

Yhteneväisyyksiä varhaiskasvatustilojen kanssa

Minna Haringin mukaan nykyopetusta tukevat tilaratkaisut lähestyvät toteutukseltaan aikoinaan varhaiskasvatukseen suunniteltuja tiloja.

– Ja se onkin mahtavaa, koska varhaiskasvatuksessa on aina ajateltu, että lapset ovat keskiössä, Saastamoinen lisää.
 

Monipuoliset tilat mahdollistavat yhteisopettajuuden

Sivistyspalveluiden erityisasiantuntija Inkeri Parviainen totesi yleisötilaisuudessa, että Wintteriin tulevat tilat mahdollistavat myös yhteisopettajuuden erinomaisen hyvin.

– Wintteri tarjoaa integraatiomahdollisuuksia eri oppiaineille. Siellä on paitsi harvinaisen laajat ja monipuoliset musiikin ja kädentaitojen opetuksen tilat myös ainutlaatuisen monipuoliset liikuntatilat. Tilat eivät kuitenkaan määrää pedagogiikkaa, vaan antavat sille mahdollisuudet, hän sanoi.

Parviainen lisäsi, että tiloja on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa ja opettajatkin ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelussa.
 

Ilmiöoppimista ja toiminnallista pedagogiikkaa

Minna Haring ja Ulla Saastamoinen korostivat, että esimerkiksi opetussuunnitelman mukainen ilmiöoppiminen antaa mahdollisuuden luoda oppilaille vahvoja muistijälkiä. Siinä tilojen muokkautuvuus on suuri etu.

Myös toiminnallinen pedagogiikka on tärkeää.

– Meillä Tulliportin koulussa Joensuussa on koulussamme muun muassa kota ja aistitila, johon voidaan luoda tunnelmia. Niiden avulla tuotamme kokemuksia, jotka liittyvät opetettaviin aihealueisiin. Lisäksi luokassamme on ilmajoogaliinat, joissa lapset lukevat mielellään, Saastamoinen kertoo esimerkkejä.

Lehtoreiden kokemus on, että tiimiopetuksessa muodostuva tiivis yhteisöllisyys on paitsi lisännyt viihtyvyyttä myös vähentänyt kiusaamista. Tätä käsitystä tukevat myös yhteisopettajuudesta tehdyt tutkimukset.

– Vaihtuvien ryhmien ansiosta oppilaat osaavat olla kaikkien kanssa. Yhdessä työskentelevät ryhmät vaihtuvat säännöllisesti. Silloin vaihtuvat myös ryhmässä toimimisen roolit, mikä lisää oppilaiden itseluottamusta, Haring kertoo.
 

Oppilaiden saama tuki huomioi erilaiset oppijat

Yksi merkittävä etu on se, että yhteisopettajuudessa ja muuntojoustavissa tiloissa opettajat voivat ottaa aiempaa paremmin huomioon erilaiset oppijat. Oppilaita pystytään ryhmittelemään tuen tarpeen mukaan.Haring ja Saastamoinen arvioivat, että tuen määrä yhteisopettajuudessa on suurempi kuin perinteisemmissä pedagogisissa tilanteissa.

– Tukea on huomattavasti enemmän tarjolla kuin normaaliopetuksessa. Meillä on lisäksi eritysopettajan resurssi koko ajan tarjolla koko ikäluokalle, Haring kertoo.

Myös oppilasarvioinnit perustuvat useamman opettajan näkemykseen.

– Hyvin toimiva kollektiivinen pystyvyys ehdottomasti hyödyttää oppilaita, summaa Minna Haring.

 

Monitoimijatalo Wintteri