Tulevat käyttäjät iloitsevat uuden sivistys- ja hyvinvointikeskuksen monipuolisuudesta: ”Monitoimijatalo tuo meille kaikille huikeita mahdollisuuksia”

Muuntojoustavat tilat, mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla, moniammatillinen yhteistyö ja kaupunkilaiset yhteen tuova uusi rakennus. Tulevat käyttäjät ovat tyytyväisiä, sillä he ovat päässeet poikkeuksellisen paljon vaikuttamaan talon toiminnallisuuden suunnitteluun.

Tulevat käyttäjät ovat hyvillään siitä, että Uudenkaupungin uuden sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa on niin tarkasti otettu huomioon heidän toiveitaan. Lukuisat käyttäjäryhmät ovat kokoontuneet kerran kuussa. Kokoontumiset aloitettiin syksyllä 2020.
 
– Kaikissa palavereissa on ollut hyvä henki ja sellainen tunnelma, että oman näkemyksensä on myös uskaltanut kertoa. On ollut ilahduttavaa, kuinka hyvin arkkitehdit ovat ottaneet kommenttimme huomioon, kotitalousopettaja Lotta Koisti kertoo.
 
Myös urheiluseuroilla on ollut poikkeuksellisen suuri vaikutusmahdollisuus suunnitelmiin. Seuroja on kuultu laajasti ja niiden edustajille on tehty kyselyjä.
 
– Juuri seuroissahan ovat eri liikuntalajien asiantuntijat. He ovat käyneet monenlaisissa halleissa ja tiloissa ja sitä kautta tietävät, millaiset ratkaisut toimivat, kaupungin liikuntapalvelujen vastaava Heidi Vuori sanoo.

Tiloissa on satsattu monikäyttöisyyteen

 Monitoimijatalon tilasuunnittelussa on panostettu muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen. Esimerkiksi oppimisen ja kasvun tiloista rakennetaan erilaiset työtavat mahdollistava, joustava ja yksilölliseen sekä yhteisölliseen oppimiseen kannustava kokonaisuus.

– On todella hienoa, että isolle porukalle opetettaessa seiniä pystytään avaamaan ja tarvittaessa taas rajaamaan tilasta omia kotipesiä pienryhmille, luokanopettaja Minna Hyytiä sanoo.


Opetustilat ovat tehokkaassa yhteiskäytössä. Niissä toimivat paitsi varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio, myös liikuntapalvelut, nuorisotyö, kansalais- ja musiikkiopistot, kulttuurityö ja kirjasto.


– Esimerkiksi kotitaloustilat ovat iltaisin kansalaisopiston ja marttojen käytössä, ja uusissa tiloissa pystytään entistä paremmin ottamaan huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet, Lotta Koisti pohtii.


Oppimistilojen yhteyteen tulee laaja laboratorioalue, jossa on omat tilat matemaattis-luonnontieteellisille ja humanistisille aineille, musiikille, kädentaidoille, liikunnalle ja digitechin tekemiselle. Nämä tilat ovat muidenkin kuin koululaisten käytössä.
Lukion lehtori Petri Viherä näkee etuna ennen kaikkea sen, että talossa pystytään tarjoamaan tiloja erilaisille oppijoille. Rakennuksessa on alueita myös rauhoittumiselle.
 
– Kun saamme yhdistettyä tiimitiloja ja digijärjestelmiä, niitä voidaan käyttää opetuksessa monella tapaa. Tarjolla on monia hyviä käytäntöjä, kunhan niitä osataan hyödyntää, hän sanoo.

Yhteistyötä yli ammattirajojen

 Monitoimijataloon tulevat toiminnot yhdistävät useita ammattiryhmiä.
 
– Talossa työskentelevien näkökulmasta suurimmat edut syntyvät moniammatillisesta yhteistyöstä, jota voidaan tehdä aiempaa enemmän ja helpommin, Uudenkaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Greta Lahdenranta sanoo.
 
Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan tulevaisuuden kasvatuksen haasteisiin.
 
– Elinikäisen oppimisen valmiudet hankitaan ennen kouluikää. Uusi monitoimijatalo mahdollistaa monenlaisten taitojen kehittämisen. Sillä on suuri merkitys, millaiset rakenteet oppimiselle luodaan, Lahdenranta sanoo.
 
Opettajatkin kokevat, että opetuksen siirtyminen kokonaan uuteen rakennukseen herättää uudistumaan ja pöyhimään käytäntöjä.
 
– Uudet tilat tuuppaavat meitä opettajia uudenlaiseen yhteistyöhön. Kun saman katon alle saadaan nuoriso- ja liikuntatoimi, voimme vieläkin aktiivisemmin olla yhteydessä toisiimme. Yhteistyöhön ei tarvitse erikseen hakeutua, Minna Hyytiä pohtii.
 
Myös liikuntapalvelujen vastaava Heidi Vuori arvioi, että yhteisissä tiloissa on oiva tilaisuus nousta pois oman toimialan poteroista.
 
– On selvää, että sen eteen on tehtävä töitä. Uskon, että meillä on siihen kuitenkin iso mahdollisuus, hän sanoo.
 
– Toivon, että pystyisimme jopa luomaan täysin uusia toimintatapoja, joita emme osaa edes vielä ennakoida. Saisimme aikaan yhteistyötä aivan uusien ja yllättävien tahojen kanssa ja voisimme todeta, että tämähän toimii, Korihait-seuran puheenjohtaja Johanna Kutila sanoo.

Kaikkia kannustetaan aktiivisuuteen

Monitoimijatalo on suunniteltu siten, että tilat kannustaisivat kaikkia ikäryhmiä aktiivisuuteen. Pihat ovat paitsi lasten ja nuorten ulkoilu- ja välituntialueita myös opetuskäytössä ja lisäksi kaikkien kaupunkilaisten lähiliikuntapaikkoja.


– Liikkuminen halutaan tuoda luonnolliseksi osaksi jo hyvin pienten lasten arkea, jotta se ei liittyisi pelkästään vapaa-ajan harrastamiseen. Luodaan aktiivisuutta tukevia mahdollisuuksia ilman, että pitää erikseen lähteä järjestettyyn toimintaan, Uudenkaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Greta Lahdenranta sanoo.
 
Piha-alueiden käytettävyys tulee olemaan erinomainen. Piha palvelee päiväkoti-ikäisiä, pieniä koululaisia, yläkoululaisia ja lukiolaisia.
 
– On hieno asia, että myös yläkoululaisille ja lukiolaisille tarjotaan heitä kiinnostavia mahdollisuuksia välituntiliikkumiseen. Sen lisäksihän piha toimii myös aktiivisena oppimisalueena koko koulun väelle ja uskon sen olevan enemmän arjen käytössä kuin nykyiset asfalttikentät, yläkouluikäisiä opettava Lotta Koisti arvioi.
 
Liikuntatilojen tulevat käyttäjät uskovatkin, että rakennus mahdollistaa myös sellaisia uusia liikkumisen ja toiminnan muotoja, jotka vetoavat seuratoiminnan ulkopuolisiin nuoriin ja lapsiin.
 
– Perinteiset urheilulajit menettävät harrastajia ja siksi me tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja, jotta saamme liikkeelle myös kilpa- ja harrastusryhmien ulkopuoliset lapset ja nuoret, liikuntapalvelujen vastaava Heidi Vuori ja Korihait-seuran puheenjohtaja Johanna Kutila toteavat.
 
Uusien liikuntatilojen monipuolisuutta halutaan kuitenkin hyödyntää vielä tätäkin laajemmin.
 
– Uusien kytkösten ja linkkien hoksaaminen vaatii meiltä avointa mieltä. Meillä on esimerkiksi mahdollisuus jatkossa houkutella kaupunkiin liikuntaturisteja ja järjestää aivan uudenlaisia liikuntatapahtumia, Heidi Vuori visioi.

Helpotusta perheiden arkeen

 Monitoimijatalon suunnittelussa on lähtökohtana ollut ajatus siitä, että tila kutsuisi myös niitä ihmisiä, joiden liikkuminen on vaikeaa tai liikunta ei ole osa arkipäivää. Näin saataisiin aktivoitua esimerkiksi ikäihmisiä osallistumaan monitoimijatalon tilaisuuksiin.

Talon tavoitteena on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon kenen tahansa on helppo tulla ja joka houkuttelee monen ikäisiä kaupunkilaisia. Saman katon alla olevat palvelut myös helpottavat esimerkiksi perheiden arkea.
­
– Jos isommat lapset menevät esimerkiksi musiikkiopistoon, vanhemmat ja sisarukset voivat käydä uimassa tai kahvilla. Lapsia ei tarvitse suhata kuljettamassa ympäri kaupunkia useaan paikkaan. Samalla tarjoutuu myös vanhemmille mahdollisuus tehdä jotain järkevää ja itseä ilahduttavaa. Monitoimijatalo tuo liikkumisen vaihtoehtoja perheiden arkeen – siksi se on uusikaupunkilaisille hieno juttu, Uudenkaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Greta Lahdenranta sanoo.

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus