Satsaus, joka vahvistaa Uuttakaupunkia

Millainen paikkakunta on houkutteleva, elinvoimainen ja vetovoimainen? Mikä saa ihmiset muuttamaan Uuteenkaupunkiin ja asettumaan aloilleen? Kaupunkimme pito- ja vetovoima on ennen kaikkea kiinni rohkeudestamme tehdä päätöksiä.

Suomalaisten kuntien kehitys on valitettavan vahvasti eriytynyt. Monella pikkupaikkakunnalla sinnitellään selviytymisen rajoilla. Jarrut pohjassa tulevaisuuttaan odotteleva kunta on jo näivettymisen tiellä.

Meillä Uudessakaupungissa on kuitenkin toivoa ja mahdollisuuksia. Ja me haluamme vahvistaa niitä entisestään. Uusikaupunki on kaupunki, joka etsii ratkaisut ja visioi pitkälle. Me emme ole jääneet rannalle ruikuttamaan, vaan haluamme huolehtia siitä, että Uusikaupunki profiloituu dynaamisena ja kehittyvänä seutukaupunkina.

Uudessakaupungissa tiedostetaan, että on tehtävä strategisia avauksia, jotta turvataan asukkaiden palvelut ja hyvinvointi tulevaisuudessa. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen on ehdottomasti rohkea, muttei uhkarohkea päätös. Se vahvistaa elinvoimaamme ja koko seutukuntaa tulevina vuosikymmeninä.

Uudistumiskyky on elinehto

Uudistumiskykyinen kunta herättää luottamusta asukkaissa. Sitoutuminen vahvistuu, kun elämää ja kaupunkia kehitetään yhdessä eri toimijoiden, kuten yritysten, järjestöjen, seurakuntien, yhteisöjen, elinkeinoelämän ja kuntalaisten kanssa. Ratkaisut eivät aina löydy kaikkein helpoimpien joukosta, vaan kehitys vaatii investointeja ja rohkeita päätöksiä.

Vielä muutama vuosikymmen sitten ihmisten muuttopäätöksiin eivät juurikaan vaikuttaneet koulut, päiväkodit tai harrastusmahdollisuudet, sillä palvelut jakautuivat tasaisesti ja myös laadullisesti suhteellisen samantasoisina koko maahan. Näin ei enää ole. En väitä, että Uuteenkaupunkiin tulevaisuudessakaan muutettaisiin siksi, että meillä on hienot koulut ja hyvät harrastusmahdollisuudet, mutta jos niitä ei ole, tänne saatetaan jättää muuttamatta.

Toimeliaisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Soten hyvinvointialueet muuttavat kuntien toimintaa, mutta kuntien rooli tulee kuitenkin säilymään erittäin merkittävänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jäljelle jäävien tehtävien suhteellinen merkitys tietysti korostuu. Keskeisimpinä kuntien tehtävinä ovat maankäyttö ja siihen liittyvät tehtävät, koulutus sekä ympäristö- ja teknisen toimen vastuualueet. Lainsäädäntö jättää kunnille paljon harkintavaltaa elinvoiman vahvistamisen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen kysymyksissä. Näihin juuri Uudenkaupungin kaltaisen seutukaupungin on syytä panostaa paljon. 

Tuleva sivistys- ja hyvinvointikeskus on kansallisestikin poikkeuksellisen monipuolinen hanke. Keskukseen on suunniteltu enemmän palveluja kuin yhdessäkään monitoimitaloissa Suomessa. Sihy palvelee eri ikäisiä kohderyhmiä aamusta iltaan viikon jokaisena päivänä, ja helpottaa kuntalaisten arkea. Se on yhteisöllinen kohtaamispaikka, jollaista Uudessakaupungissa ei ole aiemmin ollut.

Uudenkaupungin kaupungilla on luja tahto satsata asukkaidensa hyvinvointiin, sivistyspalveluihin ja koko seutukunnan elinvoimaan. Yksi kuntien perustehtävistä on eriarvoisuuden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen. Liikuntapalveluiden lisäksi myös sivistyspalveluiden tiedetään edistävän asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Uudellakaupungilla on uusien tilojen myötä huikea mahdollisuus rohkaista kaikkia kaupunkilaisia ennaltaehkäisevään ja terveyttä ylläpitävään liikuntaan. On toki selvää, että Sihyssä tuotettujen palveluiden kokonaishyödyt mitataan vasta vuosien päästä, mutta kansanterveydellistä hyötyä se varmasti tuottaa. Tavoitteenamme on, että tänne tullaan ja tänne jäädään monipuolisten palveluiden ja täysipainoisen elämän vuoksi.

Rakennamme hyvää tulevaisuutta

Sihy on meille iso ponnistus ja kaupungin talous joutuu sen myötä koetukselle. Olemme kuitenkin tulleet tilanteeseen, jossa ratkaisuja on tehtävä ja investointi Sihyyn on valikoitunut parhaaksi vaihtoehdoksi. Minusta on hienoa, että voimme asua kaupungissa, joka rakentaa asukkailleen hyvää tulevaisuutta.

Atso Vainio
kaupunginjohtaja