Saavutettavuusseloste – Uudenkaupungin monitoimijatalo Wintteri

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkopalvelua www.monitoimijatalowintteri.fi ja on laadittu 13.10.2021. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Verkkosivustomme on julkaistu vuonna 2021. Sivustomme täyttää osittain saavutettavuusvaatimukset, jotka perustuvat

WCAG 2.1 -ohjeisiin ja -kriteeristöön.

Saavutettavuus verkossa tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset voivat käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti, erilaisista fyysisistä tai kognitiivisista rajoitteista huolimatta. Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti toimiva, helppokäyttöinen ja sen sisältö on selkeää ja ymmärrettävää. Saavutettavuuden mukaisista toteutuksista hyötyvät kaikki käyttäjät – se on myös meidän etumme sivuston ylläpitäjinä.

Parannamme saavutettavuutta edelleen

Verkkosivustomme ei ole vielä kaikilta osin täysin saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Olemme tehneet jo suunnitteluvaiheessa toimenpiteitä saavutettavuuden
parantamiseksi. Olemme muun muassa määritelleet vaihtoehtoiset kuvatekstit kaikkiin sivuston kuviin sekä standardoineet kaikkien sivuston kuvien ja tekstien värit sekä kontrastit.

 

Päivitämme sivustoamme jatkuvasti, jotta se olisi saavutettavuuden kannalta mahdollisimman selkeä, helppokäyttöinen ja tieto olisi helposti löydettävissä. Teemme yhteistyötä saavutettavuuden osalta niiden tahojen kanssa, joiden.

Tulemme mahdollisesti myöhemmin erikseen toteuttamaan koko sivustolle ulkopuolisen tahon toimesta tarkan saavutettavuuskartoituksen, jotta sivusto jatkossa täyttää julkisen toimijan sivustoilla vaadittavat saavutettavuuden A- tai AA-kriteerit.

Anna meille palautetta sivustomme saavutettavuudesta 

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, annathan meille palautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen inkeri.parviainen@uusikaupunki.fi. Tutkimme parannusehdotuksesi ja pyrimme korjaamaan asian mahdollisimman nopeasti.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta noin kahden viikon kuluessa

voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi 

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000