Wintteri madaltaa kulttuurin harrastamisen kynnystä

Uudet muunneltavat tilat sujuvoittavat kaikenikäisten uusikaupunkilaisten pääsyä kulttuurin pariin. 

Uudenkaupungin aktiivinen kulttuurielämä tulee ottamaan aimo harppauksen eteenpäin monitoimijatalo Wintterin valmistuessa kevättalvella 2025. Uusien kulttuurin käyttöön sopivien tilojen valmistuminen paitsi helpottaa uusikaupunkilaisten pääsyä kulttuuritoiminnan pariin myös tarjoaa uusia mahdollisuuksia kulttuurin saralla. 

– Etenkin kulttuurin harrastamisen kynnys madaltuu, kun saadaan lisää helposti saavutettavia tiloja. Lasten ja nuorten kohdalla harrastuksissa käyminen on jatkossa helpompaa, kun musiikkiopisto ja kansalaisopisto ovat koulun kanssa saman katon alla, sanoo kaupungin kulttuuripalvelujen vastaava Petri Hatakka

Kaupungin kulttuurielämän sovittelua tulevan monitoimijatalon ja olemassa olevien tilojen välillä on tehty vuosien ajan. Kulttuurin alatyöryhmän säännölliset tapaamiset alkoivat jo vuonna 2019. Viime aikoina on suunniteltu ja testattu etenkin esitystekniikkaan liittyviä asioita ja jumpattu toiminnallisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Taustatöitä on pakerrettu pitkään ja pieteetillä, jotta myös kulttuurin osalta askelmerkit olisivat mahdollisimman selvät, kun uudet tilat helmikuussa avataan. 

Mitä lähemmäs Wintterin valmistumista mennään, sitä selkeämmäksi toimintojen paikat alkavatkin muodostua. Jatkossa monitoimijatalo Wintteri ja kulttuurikeskus Cruselli toimivat rinnakkain kulttuurin näkemisen, kokemisen ja harrastamisen paikkoina. 

– Esimerkiksi Lasten kuu – marraskuun tapahtumia voisi luontevasti siirtää Wintteriin, samoin suosituiksi nousseita open stage -iltoja, Hatakka tuumii. – Myös Crusellille isoine saleineen ja taidenäyttelytiloineen löytyy käyttöä edelleen ja se täydentää kulttuurin mahdollisuuksia. 

Kulttuuri on näkyvästi esillä kaikille Wintterin kävijöille myös taloon sijoitettavien taideteosten muodossa. Kulttuurituottaja Joni Pietiläinen on tyytyväinen siihen, että kaupunkiin saadaan uutta, kaikille saavutettavaa julkista taidetta. 

– On hienoa, että haluamme olla osa vakiintunutta toimintakulttuuria, jossa julkisissa rakennuksissa on myös julkista taidetta. Etenkin Wintterin kaltaisessa paikassa, missä on paljon lapsia ja nuoria ja ollaan sivistyksen äärellä. Taide voi tukea kaikenikäisten kasvua ihmisenä, Pietiläinen sanoo. 

Hän ottaa esimerkiksi Heli Ryhäsen teoksen Parviäly, joka sijoittuu oppimisen tilojen portaikkoon ja on ihailtavissa eri kerroksista käsin. Teos on saanut innoituksensa Uudenkaupungin ympäristössä pesivistä, uhanalaisista linnuista. 

– Teos voi kääntää katseen ekologisiin asioihin ja lähiympäristöön – esiintykö näitä lintuja meillä enää parinkymmenen vuoden päästä, Pietiläinen miettii. 

Kulttuuripalvelujen toimintoja suunnitellaan etukäteen mahdollisimman pitkälle, mutta käytännössä Wintterin ja Crusellin roolit selkiytyvät vasta, kun monitoimijatalon ovet avautuvat ja toiminta pääsee kunnolla käyntiin. 

– Kun tietyt harrastusryhmät ja kokoukset siirtyvät Wintteriin, se avaa tietysti aikaa ja tiloja Crusellissa vielä aiempaa monipuolisempaan kulttuurikäyttöön. Parhaillaan pohdimme, mikä Crusellin identiteetti tulevaisuudessa tulee olemaan, Joni Pietiläinen sanoo. 

Kulttuuripalveluissa nähdään etuna se, että kulttuurin pariin on mahdollista päästä jatkossakin useammassa paikassa oman kaupungin sisällä. 

– Vierailu kulttuuritapahtumissa kouluympäristön ulkopuolella – esimerkiksi Crusellissa – on suotavaa, koska se nostattaa elämyksen uudelle tasolle. Lisäksi silloin opetellaan niitä tapoja, joita erilaisiin tapahtumiin osallistumiseen kuuluu. Tämä toivottavasti luo varmuutta vierailla kulttuurialan tapahtumissa myös koulun ulkopuolella. 

Kaikkiaan Hatakka ja Pietiläinen uskovat, että Wintterin valmistuminen helpottaa kaikenikäisten kaupunkilaisten pääsyä kulttuurin pariin – oli kyse sitten itse tekemisestä tai kulttuurin kokemisesta. 

– Kulttuurille tulee Wintterin myötä entistä enemmän ja monipuolisempia mahdollisuuksia, Petri Hatakka kiteyttää.