Wintterin rakennusurakka etenee aikataulussa – suunnitelmia tarkennetaan samanaikaisesti urakan edetessä

Nyt syyskauden 2022 alussa voidaan todeta, että Wintteri-monitoimijatalon rakentaminen etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Monitoimijatalon maanrakennus- ja perustustöitä on tehty ja niitä on jatkettu mm. perustusten veden- ja lämmöneristystöillä, muotti- ja betonointitöillä sekä pohjaviemäreiden rakentamisella. Syyskuussa työmaalla on alettu tehdä myös betonielementtiasennuksia.

Wintteri-hankkeen SRV:n projektipäällikkö Eerik Leivo kertoo, että jouluun 2022 mennessä Wintteri-rakennuksen uimahallilla on vesikatto ja kevään 2023 kuluessa koko rakennus saa vesikaton.

– Esimerkiksi kun uimahallille on saatu vesikatto, voidaan jatkaa sisäoloissa altaiden betonointeja. Ensi keväänä päästään myös tekemään julkisivumuurauksia, Leivo mainitsee.

Teams-palaveri tietokoneen näytöllä. Mukana eri yksiköiden edustajia.

Wintterin erikoisuunnittelua tehdään live-tapaamisten lisäksi Teams-palavereissa.

Juuri nyt on menossa työvaihe, jossa monitoimijatalo Wintterin suunnitelmia tarkennetaan ja täsmennetään samaan aikaan, kun taloa rakennetaan. Monitoimijatalon rakentamisen aikainen tilojen tarkempi suunnittelutyö on samanaikaista työtä eri erikoisalojen välillä. Syyskaudella 2022 suunnittelun kohteena ovat mm. rakennuksen sisätilojen sekä julkisivu- ja ulkoalueen valaistus, akustiikka, sisätilojen pintamateriaalit, lämmitys-, vesijohto- ja ilmastointitekniikka, irtokalustus, tilavarausjärjestelmä ja kulunvalvonta sekä talon eri toimintojen turvallisuusasiat. Lisäksi on aloitettu ns. Wintterin taidehanke.

Rakentamisen erityisalojen yhtäaikaisessa työskentelyssä eri suunnitteluryhmien välisellä tiedonvaihdolla on iso merkitys. Yhtälö on entistäkin monimuotoisempi, kun suunnitteluryhmissä ovat mukana myös monitoimijatalon tulevat käyttäjät.

Wintteri-hankkeessa tilojen tulevat käyttäjät on oikeasti tuotu mukaan suunnittelupöytiin. Rakennuksen tulevat käyttäjät – esimerkiksi opettajat, liikunnanohjaajat, ruokapalvelutyöntekijät, nuoriso-ohjaajat ja liikuntaseurojen edustajat – ovat olleet erittäin aktiivisesti mukana myös nyt rakennusaikana tilojen erikoisalojen suunnittelijoiden kanssa pohtimassa Wintteriin tulevia ratkaisuja.

Kaksi henkilöä suunnittelevat Wintteriä tietokoneen ääressä.

Voidaankin sanoa, että monitoimijatalo Wintterin suunnittelu on vahvasti käyttäjälähtöistä. Tilojen käyttäjillä on syvällinen tuntemus tilojen todellisesta käytöstä, ja he myös tunnistavat tulevaisuuden tarpeet ja odotukset. Wintteri-hankkeen suunnittelu on ollut toimivaa, mutta samalla se on edellyttänyt runsaasti käyttäjäryhmien tapaamisia. Lopullisten ratkaisujen linjaaminen jää kuitenkin tilaajan tehtäväksi.

Talven 2022-2023 aikana Wintterin urakoitsija, rakentajat, erikoissuunnittelijat, käyttäjäryhmät ja hankkeen tilaajaedustajat hiovat yhdessä erikoissuunnitelmia, kuten akustiikka-, ilmastointi- ja kalusteratkaisuja. Prosessin edetessä suunnitelmia tarkastellaan aina yksityiskohtaisemmin. Rakentamisen aikaista suunnittelutyötä jatketaan eri erikoisalojen osalta pitkään eli lähes vuoteen 2024 saakka. Suunnitelmien yksityiskohtia tarkennetaan ja täsmennetään edelleen vuoden 2024 aikana

Monitoimijatalo Wintteri