Uudenkaupungin Wintterin liikuntapaikoille merkittävä 1,2 miljoonan valtionavustus

Uudenkaupungin Wintteri-monitoimijatalo sai perjantaina 3.6.2022 huomattavan avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Wintteri-monitoimijatalon uimahallin ja sisäliikuntahallin rakentamiseen ministeriö myönsi Uudellekaupungille 1,2 miljoonan euron valtionavustuksen.

Valtionavustuksella opetus- ja kulttuuriministeriö tukee laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista sekä niihin liittyvää varustamista. Näillä toimilla ministeriö pyrkii edistämään kansalaisten hyvinvointia ja erityisesti pyrkii vaikuttamaan suomalaisten liikkumistottumuksiin ja tällä tavoin kannustamaan myös oman terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat löytämään liikunnan ilon.

Uusikaupunki sai kuluvan vuoden osalta opetus- ja kulttuuriministeriöltä suurimman yksittäisen avustuksen liikuntapaikkarakentamiseen. Myöntäessään avustuksen tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen totesi, että suurin yksittäinen avustus kohdistettiin liikuntahallin ja uimahallin sisältämään yhteishankkeeseen. Ministeri Honkonen kohdensi huomiota Uudenkaupungin uimahallin ja liikuntahallin yhteishankkeeseen, johon sijoittuu osana laajaa sivistys- ja hyvinvointikeskusta avustusta saavien liikuntatilojen lisäksi monenlaisia koulutus- ja varhaiskasvatustiloja, omatoimikirjasto sekä kulttuuri- ja nuorisotiloja.

Kaikkiaan liikuntapaikkojen rakentamiseen myönnettiin avustuksina noin 28,3 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettäviin, kustannusarvioltaan yli 700 000 euron hankkeisiin, myönnettiin yhteensä tästä 18 655 000 euroa. Avustusta sai kaikkiaan 23 hanketta.

Aluehallintovirastoille osoitettiin 9 637 000 euroa edelleen myönnettäväksi aluehallintovirastoissa päätettäviin pienempiin liikuntapaikkahankkeisiin.


Tiedote päivitetty 6.6.2022
Lisätty tiede- ja kulttuuriministerin perusteet avustukselle, sekä lisätty tieto yli 700 000 euron hankkeiden saamien avustusten yhteissummasta. Lisätty tieto aluehallintovirastolle osoitetusta edelleen myönnettävästä avustusrahasta.

Monitoimijatalo Wintteri