Wintterin yksityiskohtia hioo laaja joukko tulevia käyttäjiä

Uudenkaupungin monitoimijatalo Wintteri tulee valmistuessaan palvelemaan monia eri käyttäjäryhmiä. Suuressa kokonaisuudessa yksityiskohtien tärkeys korostuu. Suunnittelijoiden ja käyttäjien poikkeuksellisen tiiviin vuorovaikutuksen ansiosta haasteita voidaan ratkoa hyvissä ajoin. Tapaamisissa onkin noussut esille useita loistavia ideoita.

Valmistuessaan keväällä 2025 Wintterillä riittää käyttäjiä. Tiloissa tulevat toimimaan varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio, liikuntapalvelut, nuorisotyö, kansalais- ja musiikkiopistot, kulttuurityö sekä kirjasto. Tämän lisäksi rakennusta käyttävät esimerkiksi kaupungin ruokapalvelut, eri liikuntaseurat sekä tietysti eri ikäiset kaupunkilaiset.

– Wintterissä tilojen yhteiskäytöllä on iso merkitys. Samojen neliöiden täytyy vastata monen eri käyttäjäryhmän tarpeisiin, kertoo projektipäällikkö Marko Kivistö.

Yhteiskäyttö korostuu erityisesti niin sanotun kaupunkiverstaan alueella. Kaupunkiverstas on kaikkien kaupunkilaisten avoin kohtaamisten, harrastamisen ja toiminnan tila, joka muodostuu muun muassa auloista ja niitä ympäröivistä tiloista, ravintolatiloista, digikirjastosta, opistojen tiloista sekä näyttävistä katsomoportaista.

Kaupunkiverstaan suunnittelussa, kuten kaikkien Wintterin tilojen suunnittelussa, on lukuisia toiminnallisia ja käytännön asioita, jotka tulee ratkaista ennen rakentamista. Näihin kaikkiin on haluttu ja tarvittu tulevien käyttäjien näkemyksiä.

Yksityiskohdissa piilee toimivan kokonaisuuden salaisuus

Wintterin kaupunkiverstasalueen toimiva ja kaikkia käyttäjiä palveleva kokonaisuus syntyy lukuisista pienistä yksityiskohdista. Esimerkiksi säilytyslokeroiden määrää, kokoa ja sijoittelua on mietitty etukäteen yllättävän tarkkaan ja monesta näkökulmasta. Erilaisia lokeroita käyttävät eri ikäiset oppilaat sekä eri lajien harrastajat. Päivisin koululaisten käytössä olevat lokerot ovat iltaisin aikuisopiskelijoiden käytössä, ja samoja lokeroita voivat käyttää niin mopoilijat kuin musiikin harrastajatkin.

– Miten paljon tarvitsemme esimerkiksi mopokypärille sopivia lokeroita, ja mihin päin rakennusta ne kannattaa sijoittaa? Tai minkä kokoisia lokeroiden pitää olla, jotta koulun jälkeen soittotunnille jäävä oppilas voi jättää viulunsa säilöön heti aamulla? Minkälaiset lukitusjärjestelmät lokeroihin asennetaan? Tällaisia asioita olemme huomioineet jo suunnitteluvaiheessa, Kivistö listaa.

Ravintolatiloissa taas tulee huomioida linjastojen asetteluun sekä somistukseen liittyvät yksityiskohdat, jotta ruokapalvelujen ammattilaiset pystyvät hoitamaan työnsä sujuvasti ja helposti – ja ruokailijoiden on helppo asioida tilassa. Liikuntahallin aulatilojen yhteydessä tapahtuva harrastusvälineiden myynti vaatii esillepanomahdollisuuksia, ja kirjaston palautusautomaattien sekä e-lehtien lukulaitteiden on löydettävä omat, luontevat paikkansa.

– Kaikkia tarpeita olisi mahdotonta huomioida ilman tulevien käyttäjien ammattitaitoa. Opetusalan ammattilaiset tietävät, mitä eri ikäluokat tarvitsevat, liikuntaseurat tuntevat oman toimintansa vaatimukset ja ruokapalvelujen ammattilaiset näkevät tiloissa oman alansa tarpeet sekä kompastuskivet, sanoo Kivistö.

Laaja yhteistyö takaa hyvän lopputuloksen

Wintterin tulevat käyttäjäryhmät ovat olleet alusta asti aktiivisesti mukana tulevan monitoimijatalon suunnittelussa.

– Olemme järjestäneet poikkeuksellisen paljon käyttäjätyöpajoja, joissa suunnittelijat ja tulevat käyttäjät ovat istuneet saman pöydän ääreen, Kivistö sanoo.

Työpajoilla onkin ollut suuri vaikutus käyttäjien positiiviseen ja innostuneeseen asenteeseen, mutta niiden merkitys on ollut korvaamaton erityisesti käytännön toteutuksen onnistumisen kannalta.

– Eihän näin suurta kokonaisuutta voisi ikinä suunnitella toimivaksi ilman niiden ihmisten näkemyksiä, jotka tiloja lopulta päivittäin käyttävät. Kiinteä yhteistyö monien eri tahojen välillä on Wintterin laadun tae, Kivistö toteaa.

 

Monitoimijatalo Wintteri